szakszervezet@telekom.hu T-Net Szakszervezet: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190.

Változott a táppénz számítás módja

2015. február 2.

Az 1997. évi LXXXIII. törvény (és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól a végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Kormány rendelet) módosítása eredményeként megváltozik a TB ellátások számítása azokra a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra vonatkozóan, amelyek 2014.12.31-ét követően kerülnek megállapításra.

 

Táppénz

A legfontosabb változások :

 

 

 

Nem változik a táppénz maximum számításának a módja, de mértéke a minimálbér változása miatt: a táppénz maximuma 2015-ben napi bruttó 7.000,- Ft (=a minimálbér kétszeresének egyharmincada: 105.000*2/30)

Januártól megszűnik a különbség a rendszeres és a nem rendszeres jövedelem között, így a táppénzt a NAV-hoz benyújtott havi adóbevallásokban szereplő egészségbiztosítási járulékköteles jövedelem után kell kiszámítani.

Változott a táppénz számításának a szabálya is (rendkívül egyszerűJ):

 - Ha a biztosítási idő a táppénzre való jogosultság kezdő napját megelőzően folyamatos, akkor a táppénz alapját a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem alapján kell megállapítani. A folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni.

- Abban az esetben, ha a biztosított a fenti időszakban nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, azonban a fenti bekezdésben leírt időszak utolsó napjához időben legközelebb eső időszakban rendelkezik legalább 120 naptári napi jövedelemmel, és van legalább a táppénzre való jogosultság kezdő napjától 180 nap folyamatos biztosítási jogviszonya, akkor a táppénz naptári napi alapját a 120 napi tényleges jövedelem alapján kell megállapítani.

- Más a számítás akkor, ha a biztosított a fenti időszakban nem rendelkezik 120 naptári napi jövedelemmel,

de a táppénzre való jogosultság első napját megelőzően van legalább 180 nap folyamatos biztosítási jogviszonya, a táppénz naptári napi alapját a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelme alapján kell megállapítani, illetve

ha a biztosított a táppénzre való jogosultság első napját megelőzően nem rendelkezik 180 nap folyamatos biztosítási jogviszonnyal, a táppénz naptári napi alapját a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér (azaz 2015-ben havi 105 000 forint) alapulvételével kell megállapítani, kivéve ha a tényleges vagy a szerződés szerinti jövedelme a minimálbért nem éri el. Ez esetben a táppénz naptári napi alapja a tényleges, ennek hiányában a szerződés szerinti jövedelem.

Megjegyzés: A biztosítás akkor tekinthető folyamatosnak, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs.

Keresőképtelenség igazolása: A módosítás lehetővé tette, hogy az ellenőrző (fő)orvos, ha az orvosi dokumentáció alapján indokoltnak tartja, akkor 30 napra visszamenőleg igazolhatja a keresőképtelenséget. Az ellenőrző (fő)orvos – a kezelő orvos jelenlétében – a keresőképtelenség fennállását a biztosított tartózkodási helyén is ellenőrizheti.

A módosításokat a 2014. december 31-ét követően kezdődő ellátásra kell alkalmazni.

 

Csecsemőgondozási díj

A 2015-ben született gyermekekre tekintettel már nem terhességi gyermekágyi segélyt (THGYS), hanem Csecsemőgondozási díjat (CSED) lehet igényelni. Az igénylés feltételeiben nincs változás, a számítás viszont a fent részletezett táppénzszabályok alapján történik.

 

Gyermekgondozási díj:

Gyermekgondozási díj (GYED) maximuma a mindenkori minimálbér kétszeresének a 70 %-a, azaz 147.000,- Ft 2015-ben.

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Kövess minket!

T-Net Szakszervezet
2020 © Minden jog fenntartva.
Bankszámlaszám: 10700347-44101705-51100005
Adószám: 18190474-1-43